16 Aralık 2023, 11:54 tarihinde eklendi

küçük hatmenin yapılışı

küçük hatmenin yapılışı

Hatmeyi yaptıracak kişi dışında İnşirâh süresini bilenlerin sayısı on kişiden az ise küçük hatme yapılır. Hatme yapacaklar namazdaki teverrük oturuşunun aksine oturur. Büyük hatmede olduğu gibi daim şeklinde bir halka kurarlar. İmam sırtı kıbleye gelecek şekilde oturur, Küçük hatme için yüz tane küçük, beş tane de büyük taş hazırlanır Yüz tane olan küçük taşlar hatme başlamadan önce eşit bir şekilde dağıtılır. İmam büyük taşları önüne koyar. Birinci ve ikinci Fâtiha'ları okuyacak kişileri belirler.

Onlar da birincisinde imam ile sağından altı kişi, ikincisinde ise imamın solundan yedi kişidir. Dolayısıyla küçük hatmede (hatme yapanların sayısına göre) kişi birden fazla Fâtiha okuyabilir. Ardından imam sesli bir şekilde “estağfirullah” der ve oradaki herkes gözlerini kapatarak kendi duyabileceği bir sesle yirmi beş defa veya daha fazla istiğfar eder. Sonra imam sesli bir şekilde “Fâtiha-i

şerife” der ve onunla beraber sağındaki altı kişi kendi duyabilecekleri bir sesle besmele ile birlikte Fâtiha okurlar.

Bundan sonra imam sesli bir şekilde “salavat-ı şerife” der ve herkes elindeki taş adedince Peygamber Efendimiz'e (sallallahu aleyhi vesellem) salât ve selâm getirir. Sonra imam sesli bir şekilde “yâ bâki ente'l-bâki” der. Yine herkes elindeki taş sayısınca bu zikri söyler ve bu beş defa tekrarlanır. Sonra imam sesli bir şekilde “Fâtiha-i şerife” der ve imamın solundan yedi kişi Fâtiha okur. İmam yine sesli bir şekilde “salavat-ı şerife” der ve herkes elindeki taş adedince Resülullah'a (Sallallahu aleyhi vesellem) salât ve selâm getirir.

Ardından imam elindeki taşları kâseye koyar ve sağ tarafından yanındakine verir. O da elindeki taşları koyar ve yanındakine verir. Boylece sırasıyla herkes bunu yapar ve en son kâse imamın önüne gelir. Sonra imam sesli bir şekilde hatme duasını okumaya başlar. Hatme duasından sonra büyük hatmede olduğu gibi Kur'ân-ı Kerim'den bir süre okur. Ardından hatmenin bittiğini bildirmek için sesli bir şekilde bır defa “estağfirullah” der. Herkes kendi duyabileceği bir sesle yirmi beş defa veya daha fazla istiğfar eder ve gözlerini açar.

Kaynak: Şeyhimiz Gavsı Sani (kuddise sırruhü) El Münhacüs Seni Kitabı S.410 411

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *