11 Aralık 2023, 20:23 tarihinde eklendi

Hatme adabı

Hatme adabı

Büyük ve Küçük Hatmenin Şart Mesabesindeki Âdapları

Küçük Hatme Rükünleri

1. Tarikata intisabı olmayan kimsenin hatmede bulunmaması.
2. Kapıyı kapatmak.
3. Hadesten ve necâsetten taharet.
4. Namazdaki teverrük oturuşunun aksi şekilde oturmak.
5. Hatmeyi yaptıran kişinin sırtını kıbleye dönmesi.
6. Gözleri kapatmak.
7. Zikir ve (Zikir sayılarını belirlemede yardımcı olarak kullanılan) taşların sayısında azaltma ve çoğaltma yapmamak.
8. Belirlenen vakitlerde hatme yapmak.” (ikindi veya yatsı namazın'dan sonra yapılır)
9. Hatme yapacak kişilerin sayısı üç ve daha fazla olduğunda halka kurmak.
10. Hatme yapacakların sayısı büyük hatme için en az on bir olmasi
11. Hatmeyi yaptıran kişi dışında büyük hatme için İnşirâh süresini en az on kişinin bilmesi.
12. Hatme duası başlayınca içeriye girişin kapatılması.
13. Hatme ikindi namazından sonra yapılıyorsa Nebe süresi, yatsı namazından sonra yapılıyorsa Mülk süresi okunur. Bu süreler ezbere bilinmiyorsa İnşirâh süresi, o da bilinmiyorsa Nasr süresi, o da bilinmiyorsa İhlâs süresi, o da bilinmiyorsa Kur'ân-ı Kerim'den bilinen bir süre okunur.
14. Hatme yapanların bâliğ veya mümeyyiz olması.
15. Hatme yapanların çoğunluğunun hatmenin yapıldığı vaktin farz namazını kılmış olmaları.
16. Hulusu olmak.

Büyük Hatmenin Rükünleri

1. Hatmenin başında ve sonunda yirmi beş defa veya daha fazla istiğfar etmek. 2. Besmele ile birlikte yedi adet Fâtiha süresi okumak. Bu rüknü, hatmeyi yaptıranla beraber onun sağında oturan altı kişi yapar. 3. Resülullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) yüz defa salavat getirmek.
4. Besmele ile birlikte yetmiş dokuz defa İnşirâh süresi okumak.
5. Besmele ile birlikte bin defa İhlâs süresi okumak.
6. Besmele ile birlikte tekrar yedi defa Fâtiha süresi okumak. ” rüknü hatmeyi yaptıranın sol tarafında oturan yedi kişi yapar"
7. Tekrar yüz defa Resülullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) salavat getirmek.
8. Hatme duasını okumak.
9. Kur'ân-ı Kerim'den bir kısım okumak.
10. Tüm rükünleri bu tertibe göre yapmak.

Küçük Hatmenin Rükünleri

1. Hatmenin başında ve sonunda yirmi beş defa veya daha fazla istiğfar etmek.
2. Besmele ile birlikte yedi defa Fâtiha süresi okumak. Bu rüknü hatmeyi yaptıranla beraber onun sağında oturan altı kişi yapar.
3. Resülullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) yüz defa salavat getirmek.
4. Beş yüz defa “yâ bâki ente'I-bâki” zikrini söylemek.
5. Besmele ile birlikte tekrar yedi defa Fâtiha süresi okumak. Bu kez bu rüknü hatmeyi yaptıranın sol tarafında oturan yedi kişi yapar.
6. Yüz defa Resülullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) salavat getirmek.
7. Hatme duasını okumak.
8. Kur'ân-ı Kerim'den bir kısım okumak.
9. Tüm rükünleri bu tertibe göre yapmak.

Kaynak: Şeyhimiz Gavsı Sani (kuddise sırruhü) El Münhacüs Seni Kitabı S.405.406.407

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *