Nakşibendi tarikatı, tasavvuf, menzil, zikir, Allah dostları, Gavsı Sani, Nakşibendi Tarikatı - Nakşibendi Tarikatı

Naksibendi.com.tr

Anket
Haber Arşiv
     
ALTIN SiLSiLE

Şah ı Nakşibendi 

Şeyh Abdulkadir Geylani 

Abdülhalık Gücdevani 

imam ı Rabbani 

Mevlana Halid Bağdadi 

Seyyid Abdullah 

Seyyid Taha

Seyyid Sıbgatullah Arvasi 

Şeyh Abdurrahman-ı Tahi 

Şeyh Fethullah Verkanisi

Muhammed Diyauddin 

Şeyh Ahmed El Haznevi 

Abdulhakim El Huseyni  

Seyyid Muhammed Raşid 

Gavs-ı Sani 

Mehdi Aleyhisselam Alametleri

Ahirzamanda, kıyâmetin kopmasına çok az bir zaman kala Allah-u Teâlâ’nın ümmet-i Muhammed’in başına gönderdiği bir komutan olan Hazret-i Mehdi, adil bir idareci, dirayetli bir önder, şecâatli bir kumandandır. O doğrudan doğruya Resulullah Aleyhisselâm’ın vekâletini taşıy...


Haber tarihi: 25 / 03 / 2020 00:07

Ahde Vefa

Ahde vefa; yemin, misak, söz verme, ittifak, bir şeyi korumak, muhafaza etmek, tavsiye etmek anlamlarında kullanılan bir terim. Ahd kelimesi İslamî bir kavram olarak “Ahd-ü Mîsâk” şeklinde kullanılmıştır. Allah-u Te&ac...


Haber tarihi: 29 / 07 / 2017 11:32

Ehli Beyt Sevgisi

EHL-İ BEYT SEVGİSİ “Andolsun ki Allah, müminlere kendilerinden, onlara kendi ayetlerini okuyan, onları arındıra...


Haber tarihi: 29 / 07 / 2017 11:30

Allah ile Kul Arasına Girenler

Doğduğumuz günden bu yana dünyayı seyrederiz, nimetlerini yer sularını içeriz. Ah dostum vah postum diye inleriz. Peki gördüklerimiz nedir? Sevdiklerimiz kimdir? Hasretimiz niçindir? ...


Haber tarihi: 29 / 07 / 2017 11:25

Ölünü Hatırla

Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bakışımız yerli yerinde, ama görüşümüzü yitirdik. Sözler, sesler çoğaldı, fakat dinlemeyi kaybettik. Aklımız ve kalbimiz türlü esaretlerin pençesinde sanki. Gördüklerimize kör...


Haber tarihi: 29 / 07 / 2017 11:13

Tevessül ve Vesile

Tevessül, daha çok tasavvuf çevrelerinde uygulanmakta, ve bazılarınca tenkid edilmektedir. Şunu hatırlatalım ki; doğrunun tesbiti, yanlışın terkedilmesi için yapılan her tenkid faydalıdır. Fakat tenkid eden haddi aşınca, doğru ile y...


Haber tarihi: 29 / 07 / 2017 11:03

Nesline Kim Sahip Çıkar

M überrâ dinimiz İslâm, dünya ve ahirette insanın saadet üzere olması için hükümlerini şu beş esasa dayandırmıştır: • Dinin korunması, • Ca...


Haber tarihi: 29 / 07 / 2017 11:01

Hak Hakikat ve Batıl

Rabbimiz, kullarına ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem a.s. vasıtasıyla dünyada ve ahirette huzur ve saadete kavuşmaları için emir ve yasaklarını bildirmiştir. Böylece insanlığın ilk insanla birlikte bir dini olmuştur. Bir başka deyişle en başından itibaren ins...


Haber tarihi: 29 / 07 / 2017 10:56

Dindarlık ve Zalimlik Bir Arada Olmaz

İman müminin Allah’a söz vermesi, teslim olmasıdır. Mümininin düşüncelerini ve işlerini dini şekillendirir. Allah Tealâ’nın emir ve yasaklarına göre bir hayat inşa etmek, dosdoğru yolda bulunmak, yani istikamet üzere olmaktır....


Haber tarihi: 29 / 07 / 2017 10:55

Tasavvuf ilminin Ortaya Çıkışı

Sahabe ve Tabiûn hazretleri zamanında tasavvuf adıyla ortaya çıkan herhangi bir ilim veya dinî bir akım yoktu. Aynı şekilde Tefsir, Fıkıh, Kelâm... adlarıyla tasnif edilmiş temel islâmî ilimler de mevcut değillerdi. Dolayısıyla bu ilimlerle irtiba...


Haber tarihi: 29 / 07 / 2017 10:47

Kurban Bayramı Saatleri 2017

1- Adana bayram namazı vakti: 06:04  2- Adıyaman bayram namazı vakti: 05:50  3- Afyon bayram namazı vakti: 06:18  4-Ağrı bayram namazı vakti: 05:26  5- Amasya bayram namazı vakti: 05:52  6- Ankara bayram namazı vakti: 06:06  7...


Haber tarihi: 29 / 07 / 2017 00:54

Kurban Bayramı

Kurban bayramı 01.09.2017 Cuma Kurban; Arapça bir kelime olup, (K-R-B) kökünden gelir. Lügatte "Manen yaklaşmak, yakın olmak ve müşavir olmak "gibi manala...


Haber tarihi: 29 / 07 / 2017 00:48

Zahir ve Batın Çatışırmı

Bugüne değin Ehl-i Sünnet çizgiden kopmamış zahir ehli ile batın ehli arasında olagelen çekişmeler iyi incelenirse görülecektir ki, birbirine zıt olan ve çekişen dinin zahir ile batın ilmi değil, bu ilimlere sahip olduklarını söyleyen baz...


Haber tarihi: 29 / 07 / 2017 00:46

Sofiler de ilim Kaynağı

Ebû Mûsâ el-Eş’arî (r.a), Rasûlullah’ın (s.a.v) şöyle buyurduğunu haber verdi: “Benim ve Allahu Teâlâ’nın beni kendisi için gönderdiği İslâm’ın mi­sâli; şu adamın durumuna benzer Adam kavmine gelerek: &l...


Haber tarihi: 29 / 07 / 2017 00:03

Sofilerin Halleri ve Tarikatları

Mâ- lik’in (r. a) şöyle dediğini haber verdi. Rasûlullah (a.s) bana buyurdu ki: “Yavrucuğum! Eğer kalbinde hiçbir kimseye karşı kötü bir düşünc...


Haber tarihi: 29 / 07 / 2017 00:01
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mürşid ile Tövbe

Bir mürşidle tevbeye davet eden kimsenin davet ettiği mürşid kâmil ve kendisi de samimi ise, bu davetiyle sevap kazanır. Davetine uyan ve tevbe edip istikamet bulan kimsenin işlediği hayırlardan bir hisse de kendisi alır. İtiraz ve te...[Devamını oku...]

 • Mürşid ile Tövbe

  Bir mürşidle tevbeye davet eden kimsenin davet ettiği mürşid kâmil ve kendisi de samimi ise, bu davetiyle sevap kazanır. Davetine uyan ve tevbe edip istikamet bulan kimsenin işlediği hayırlardan bir hisse de kendisi alır. İtiraz ve tenkid edenin ise ona bir zararı olmaz.Böyle bir daveti kabul etmeyenlerin bir kısmı mazur, bir kısmı sorumlu olurlar.Mazur olan kimse, tevbe etmey...[Devamını oku...]

 • Mürşide Teslimiyet

  Tasavvuf adabıyla ilgili biraz kitap karıştıranlar şu ifadeyi mutlaka okumuşlardır: “Bir mürid, mürşidine hiç itirazsız teslim olmalıdır. Öyle ki, bir ölü, yıkayıcısına nasıl hiç itiraz etmez, ne tarafa çevirse dönerse, mürid de mürşidine karşı böyle olmalıdır. Mürşidine ‘niçin?’ ‘neden?’ di...[Devamını oku...]

 • Allah’ın İnsanlığa İkramı

  Allah dostları, bu dünyaya hizmet etmek için geldiklerini düşünmektedirler. “Siz insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz” (Al-i İmran, 110) ayetinin övdüğü kimselerden olmak için insanlara hizmeti tercih etmişlerdir. Rasullulah s.a.v. Efendimiz’in, “İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı ...[Devamını oku...]

 • Mürşid i Kamil Ziyareti

    Kâmil mürşide gitmenin asıl hedefi, kâmil insan olmaktır. Kâmil olmak zordur. Onun için ilk işimiz kâmil ve salih insanlarla beraber bulunmaktır. Allahu Teâlâ ayetinde:   “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sadık kullarımla beraber olun!” [1]emrini vermiştir. Demek ki Allah’tan korkmanın en güzel yol...[Devamını oku...]

 • Mürşid i Kamil'e Gerek Varmı

  İntisabın dinimizde önemli bir yeri vardır. Mesele dinin ihyası, insanın ıslahıdır. Bu vazife, her devirde usulüne uygun olarak yerine getirilmelidir.İntisap ya da biat… İşin adına değil, aslına bakılmalıdır. Bir farzı yerine getirmeye yardımcı olan şeyler de farz hükmünde olur. İnkârdan sakınmak, kibirden kurtulmak, ilahî emirleri ihlasla yerine getirmek, ha...[Devamını oku...]

 • Mürşid i Kamil Farkı

  Kur’an-ı Kerim’de, “o da bizim gibi bir insan” kıyaslamasına peygamberler de muhatap olmuştur. İnkârcıların “bizim gibi bir insana uymayız” bahanelerinin elbette bununla bir ilgisi yoktur. Kur’an bir anlamda peygamberlerin ilâhlaştırılmasının önüne geçerken, inkârcılar ise o mübarek insanların büyüklük...[Devamını oku...]

Mehdi Aleyhisselam Alametleri...
Ahirzamanda, kıyâmetin kopmasına çok az bir zaman kala Allah-u Te&a...
Haber tarihi: 25 / 03 / 2020

Bu Devirde Tasavvuf...
Bir şey asırlardır insanlığın gündeminde kalabilmişse, onun insan fıtratı v...
Haber tarihi: 28 / 07 / 2018

Ahde Vefa...
Ahde vefa; yemin, misak, söz verme, ittifak, bir şeyi korumak, muhafaza etm...
Haber tarihi: 29 / 07 / 2017

Ehli Beyt Sevgisi...
EHL-İ BEYT SEVGİSİ “Andolsun ki Allah, müminlere kendilerinden, onla...
Haber tarihi: 29 / 07 / 2017

Allah ile Kul Arasına Girenler...
Doğduğumuz günden bu yana dünyayı seyrederiz, nimetlerini yer sularını...
Haber tarihi: 29 / 07 / 2017

Ölünü Hatırla...
Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bakışımız yerli yerinde, ama gör&uu...
Haber tarihi: 29 / 07 / 2017

Tevessül ve Vesile...
Tevessül, daha çok tasavvuf çevrelerinde uygulanmakta, ve baz...
Haber tarihi: 29 / 07 / 2017

Nesline Kim Sahip Çıkar...
M überrâ dinimiz İslâm, dünya ve ahirette insanın saadet &...
Haber tarihi: 29 / 07 / 2017

Hak Hakikat ve Batıl...
Rabbimiz, kullarına ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem a.s. vasıtasıyla d&...
Haber tarihi: 29 / 07 / 2017

Dindarlık ve Zalimlik Bir Arada O...
İman müminin Allah’a söz vermesi, teslim olmasıdır. Müminin...
Haber tarihi: 29 / 07 / 2017

Tasavvuf ilminin Ortaya Çıkışı...
Sahabe ve Tabiûn hazretleri zamanında tasavvuf adıyla ortaya çıkan...
Haber tarihi: 29 / 07 / 2017

Kurban Bayramı Saatleri 2017...
1- Adana bayram namazı vakti: 06:04  2- Adıyaman bayram...
Haber tarihi: 29 / 07 / 2017

Kurban Bayramı...
Kurban bayramı 01.09.2017 Cuma Kurban; Arapça bir kelime olup, (K-R-B)...
Haber tarihi: 29 / 07 / 2017

Zahir ve Batın Çatışırmı...
Bugüne değin Ehl-i Sünnet çizgiden kopmamış zahir ehli ile batı...
Haber tarihi: 29 / 07 / 2017

Mürşid ile Tövbe...
Bir mürşidle tevbeye davet eden kimsenin davet ettiği mürşid kâm...
Haber tarihi: 29 / 07 / 2017

Mürşide Teslimiyet...
Tasavvuf adabıyla ilgili biraz kitap karıştıranlar şu ifadeyi mutlaka okumuşlard...
Haber tarihi: 29 / 07 / 2017

Allah’ın İnsanlığa İkramı...
Allah dostları, bu dünyaya hizmet etmek için geldiklerini düş&u...
Haber tarihi: 29 / 07 / 2017

Mürşid i Kamil Ziyareti...
  Kâmil mürşide gitmenin asıl hedefi, kâmil insan olmaktı...
Haber tarihi: 29 / 07 / 2017

Mürşid i Kamil'e Gerek Varmı...
İntisabın dinimizde önemli bir yeri vardır. Mesele dinin ihyası, insanın ıs...
Haber tarihi: 29 / 07 / 2017

Sofiler de ilim Kaynağı...
Ebû Mûsâ el-Eş’arî (r.a), Rasûlullah’ı...
Haber tarihi: 29 / 07 / 2017

Önceki Haberler

Naksibendi.com.tr

SAYFA BEGENİ

Semerkand Abonelik

Beşir Derneği

Site İçi Arama
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
İstatistikler
Toplam: 293080
Aktif: 11
Bugün: 533
Dün: 679

İçerik Rss - Haberler Rss