Nakşibendi tarikatı, tasavvuf, menzil, zikir, Allah dostları, Gavsı Sani, himmet nedir, tövbe adabı, 8 şart talimatı, zikir çeşitleri, hatme i hacegan, Nakşibendi Tarikatı - Tasavvuf sohbetleri

Naksibendi.com.tr

Biz Sizi Arayalım
Ad, Soyad:
Telefon:
Anket
ALTIN SiLSiLE

Şah ı Nakşibendi 

Şeyh Abdulkadir Geylani 

Abdülhalık Gücdevani 

imam ı Rabbani 

Mevlana Halid Bağdadi 

Seyyid Abdullah 

Seyyid Taha

Seyyid Sıbgatullah Arvasi 

Şeyh Abdurrahman-ı Tahi 

Şeyh Fethullah Verkanisi

Muhammed Diyauddin 

Şeyh Ahmed El Haznevi 

Abdulhakim El Huseyni  

Seyyid Muhammed Raşid 

Gavs-ı Sani 

İstatistikler
Toplam: 3571710
Aktif: 11
Bugün: 810
Dün: 870
En Çok İzlenenler

Tasavvufun Anlam ve Önemi
47 İzlenme, 0 Yorum

Murşid i Kamil Kimdir
33 İzlenme, 0 Yorum

Tasavvuf Sohbeti Adem Topal
32 İzlenme, 0 Yorum

Virdin Önemi
31 İzlenme, 0 Yorum

Sıkıntıların Sırrı
27 İzlenme, 0 Yorum
E-Mail Bülteni
Ad, Soyad:
E-Mail:
    

Ahde Vefa

Ahde vefa; yemin, misak, söz verme, ittifak, bir şeyi korumak, muhafaza etmek, tavsiye etmek anlamlarında kullanılan bir terim. Ahd kelimesi İslamî bir kavram olarak “Ahd-ü Mîsâk” şeklinde kullanılmıştır. Allah-u Teâlâ ile beşer arasında geçen birçok ahitleşmeyi insan aklına getir...


Hazırlama tarihi: 27 / 01 / 2021 01:43

Nefsin mertebeleri

insanın enfüsî (subjektif) aleminde bulunan nefis yedi merhaleye ayrılmıştır. Tasavvuf ıstılâhında buna Etvar-ı Seb’â denir.Sırası ile; 1-Nefs-i Emmâre, 2-Nefs-i Levvâme, 3-Nefs-i Mülhime, 4-Nefs-i Mutmainne, 5-Nefs-i Radiyye, ...


Hazırlama tarihi: 26 / 01 / 2021 12:09

Şeytanın yaratılış hikmeti

Allah’u Azimüşşanın yarattığı varlıklardan birisi de cinlerdir. Şeytran-ı aleyhillane de kafir cinlerin başı insan oğlunun en büyük düşmanıdır.Cinler, insanın doğrudan beynine, aklına, düşünce sistemine nüfuz edebilir, o bölgeleri tesir altına alabilir. (Korku, end...


Hazırlama tarihi: 26 / 01 / 2021 11:31

Hızır Aleyhisselam

Kur'an'da Kehf sûresinde (61-82 âyetler arası) Musa (a.s) ile ilgili kıssası nakledilen Hızır (a.s) konusu, ulemâ tarafından değişik şekillerde yorumlanmıştır. Kimileri onu bir peygamber, kimileri sâlih bir kul gibi görmüşlerdir. Kimileri onun yaşadığını; kimileri de öld&...


Hazırlama tarihi: 26 / 01 / 2021 10:55

Üçler yediler kırklar

Her birinin ayrı ve farklı vazifeleri bulunan Allah dostlarına tasavvuf lisanında “Ricâlu’l-gayb”, “Ricâlullah” ya da bir başka ifadeyle “Gayb erenleri" de denilmektedir. Arapça’da yetişkin, büluğa ermiş insan manasına gelen "racül" kelimes...


Hazırlama tarihi: 26 / 01 / 2021 10:26

Veli kime denir

Tasavvufta Veli; Allah’uZülcelâl’in, ilgi, himaye, yardım ve sevgisine mazhar olan, Allah’ın yakınlığını elde eden ermiş kimse manasına gelmektedir. Velinin iki manası vardır:     1-Fail vezninde, mü...


Hazırlama tarihi: 26 / 01 / 2021 10:01

Ya Rabbi Ben Pişmanım

Kâmil mürşid kime denir? Kâmil bir mürşide bağlanmanın hükmü nedir? Farz mı, vacib mi, sünnet mi? Şeyhe bağlanmamak kişiye ne kaybettirir? Gerçek mürşid nasıl aranır ve tanınır, özellikleri nelerdir? Mürşid...


Hazırlama tarihi: 26 / 01 / 2021 01:02

Güzel Ahlâkı Yaşama Yolu

Ahlâk, “huy, seciye, mizaç” anlamında kullanılan bir kavramdır. Ahlâk, insanın kendi arzusu ile iyi davranışlarda bulunup kötülüklerden uzak kalmasıdır.   Güzel ahlâk, Allah'ın hakkını ve kulların haklarını yerine getirmenin ad...


Hazırlama tarihi: 20 / 01 / 2021 20:51

Tasavvuf da bugün

Tasavvuf Bugünün İnsanına Ne Kazandırır? Geçmiş devirlerde birey ve toplumun inşasında büyük görevler üstlenen Kur’an ve Sünnet çizgisindeki tasavvuf, bu asrın insanına ne vaat eder? Başka bir deyişle tasavvuf ve tarikatlar modern asrın insanına ne kazandırır...


Hazırlama tarihi: 20 / 01 / 2021 20:11

Mehdi Aleyhisselam Alametleri

Ahirzamanda, kıyâmetin kopmasına çok az bir zaman kala Allah-u Teâlâ’nın ümmet-i Muhammed’in başına gönderdiği bir komutan olan Hazret-i Mehdi, adil bir idareci, dirayetli bir önder, şecâatli bir kumandandır. O doğrudan doğruya Resulullah Aleyhisselâm’ın vekâletini taşıy...


Hazırlama tarihi: 25 / 03 / 2020 00:07

Ehli Beyt Sevgisi

EHL-İ BEYT SEVGİSİ “Andolsun ki Allah, müminlere kendilerinden, onlara kendi ayetlerini okuyan, onları arındıra...


Hazırlama tarihi: 29 / 07 / 2017 11:30

Allah ile Kul Arasına Girenler

Doğduğumuz günden bu yana dünyayı seyrederiz, nimetlerini yer sularını içeriz. Ah dostum vah postum diye inleriz. Peki gördüklerimiz nedir? Sevdiklerimiz kimdir? Hasretimiz niçindir? ...


Hazırlama tarihi: 29 / 07 / 2017 11:25

Ölünü Hatırla

Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bakışımız yerli yerinde, ama görüşümüzü yitirdik. Sözler, sesler çoğaldı, fakat dinlemeyi kaybettik. Aklımız ve kalbimiz türlü esaretlerin pençesinde sanki. Gördüklerimize kör...


Hazırlama tarihi: 29 / 07 / 2017 11:13

Tevessül ve Vesile

Tevessül, daha çok tasavvuf çevrelerinde uygulanmakta, ve bazılarınca tenkid edilmektedir. Şunu hatırlatalım ki; doğrunun tesbiti, yanlışın terkedilmesi için yapılan her tenkid faydalıdır. Fakat tenkid eden haddi aşınca, doğru ile y...


Hazırlama tarihi: 29 / 07 / 2017 11:03

Nesline Kim Sahip Çıkar

M überrâ dinimiz İslâm, dünya ve ahirette insanın saadet üzere olması için hükümlerini şu beş esasa dayandırmıştır: • Dinin korunması, • Ca...


Hazırlama tarihi: 29 / 07 / 2017 11:01
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mürşid ile Tövbe

Bir mürşidle tevbeye davet eden kimsenin davet ettiği mürşid kâmil ve kendisi de samimi ise, bu davetiyle sevap kazanır. Davetine uyan ve tevbe edip istikamet bulan kimsenin işlediği hayırlardan bir hisse de kendisi alır. İtiraz ve te...[Devamını oku...]

 • Mürşid ile Tövbe

  Bir mürşidle tevbeye davet eden kimsenin davet ettiği mürşid kâmil ve kendisi de samimi ise, bu davetiyle sevap kazanır. Davetine uyan ve tevbe edip istikamet bulan kimsenin işlediği hayırlardan bir hisse de kendisi alır. İtiraz ve tenkid edenin ise ona bir zararı olmaz.Böyle bir daveti kabul etmeyenlerin bir kısmı mazur, bir kısmı sorumlu olurlar.Mazur olan kimse, tevbe etmey...[Devamını oku...]

 • Mürşide Teslimiyet

  Tasavvuf adabıyla ilgili biraz kitap karıştıranlar şu ifadeyi mutlaka okumuşlardır: “Bir mürid, mürşidine hiç itirazsız teslim olmalıdır. Öyle ki, bir ölü, yıkayıcısına nasıl hiç itiraz etmez, ne tarafa çevirse dönerse, mürid de mürşidine karşı böyle olmalıdır. Mürşidine ‘niçin?’ ‘neden?’ di...[Devamını oku...]

 • Allah’ın İnsanlığa İkramı

  Allah dostları, bu dünyaya hizmet etmek için geldiklerini düşünmektedirler. “Siz insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz” (Al-i İmran, 110) ayetinin övdüğü kimselerden olmak için insanlara hizmeti tercih etmişlerdir. Rasullulah s.a.v. Efendimiz’in, “İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı ...[Devamını oku...]

 • Mürşid i Kamil'e Gerek Varmı

  İntisabın dinimizde önemli bir yeri vardır. Mesele dinin ihyası, insanın ıslahıdır. Bu vazife, her devirde usulüne uygun olarak yerine getirilmelidir.İntisap ya da biat… İşin adına değil, aslına bakılmalıdır. Bir farzı yerine getirmeye yardımcı olan şeyler de farz hükmünde olur. İnkârdan sakınmak, kibirden kurtulmak, ilahî emirleri ihlasla yerine getirmek, ha...[Devamını oku...]

 • Mürşid i Kamil Farkı

  Kur’an-ı Kerim’de, “o da bizim gibi bir insan” kıyaslamasına peygamberler de muhatap olmuştur. İnkârcıların “bizim gibi bir insana uymayız” bahanelerinin elbette bununla bir ilgisi yoktur. Kur’an bir anlamda peygamberlerin ilâhlaştırılmasının önüne geçerken, inkârcılar ise o mübarek insanların büyüklük...[Devamını oku...]

Ahde Vefa...
Ahde vefa; yemin, misak, söz verme, ittifak, bir şeyi korumak, muhafaza etm...
Hazırlama tarihi: 27 / 01 / 2021

Tasavvuf özü ve sözü...
Rahman olan Allah' ın ( has dostları ve ) kulları yer yüzünde tevazu h...
Hazırlama tarihi: 26 / 01 / 2021

Nefsin mertebeleri...
insanın enfüsî (subjektif) aleminde bulunan nefis yedi merhaleye ayrı...
Hazırlama tarihi: 26 / 01 / 2021

Şeytanın yaratılış hikmeti...
Allah’u Azimüşşanın yarattığı varlıklardan birisi de cinlerdir. Şeytr...
Hazırlama tarihi: 26 / 01 / 2021

Hızır Aleyhisselam...
Kur'an'da Kehf sûresinde (61-82 âyetler arası) Musa (a.s) ile ilgili...
Hazırlama tarihi: 26 / 01 / 2021

Üçler yediler kırklar...
Her birinin ayrı ve farklı vazifeleri bulunan Allah dostlarına tasavvuf lisanınd...
Hazırlama tarihi: 26 / 01 / 2021

Veli kime denir...
Tasavvufta Veli; Allah’uZülcelâl’in, ilgi, himaye, yardım...
Hazırlama tarihi: 26 / 01 / 2021

Hangi alime tabi olmalıyız...
Elhamdulillâhi Rabbil âlemin Vessalâtüvesselâmü...
Hazırlama tarihi: 26 / 01 / 2021

Müridin mürşidine teslimiyeti...
Bir müridin, mürşidine karşı en büyük edepsizliği kalben ve...
Hazırlama tarihi: 26 / 01 / 2021

Biz Kimiz...
Biz özüyle sözüyle Müslüman Türk Milletinin e...
Hazırlama tarihi: 26 / 01 / 2021

Ya Rabbi Ben Pişmanım...
Kâmil mürşid kime denir? Kâmil bir mürşide bağlanmanın h&u...
Hazırlama tarihi: 26 / 01 / 2021

Güzel Ahlâkı Yaşama Yolu...
Ahlâk, “huy, seciye, mizaç” anlamında kullanılan bir ka...
Hazırlama tarihi: 20 / 01 / 2021

Tasavvuf da bugün...
Tasavvuf Bugünün İnsanına Ne Kazandırır? Geçmiş devirlerde bir...
Hazırlama tarihi: 20 / 01 / 2021

Mehdi Aleyhisselam Alametleri...
Ahirzamanda, kıyâmetin kopmasına çok az bir zaman kala Allah-u Te&a...
Hazırlama tarihi: 25 / 03 / 2020

Bu Devirde Tasavvuf...
Bir şey asırlardır insanlığın gündeminde kalabilmişse, onun insan fıtratı v...
Hazırlama tarihi: 28 / 07 / 2018

Ehli Beyt Sevgisi...
EHL-İ BEYT SEVGİSİ “Andolsun ki Allah, müminlere kendilerinden, onla...
Hazırlama tarihi: 29 / 07 / 2017

Allah ile Kul Arasına Girenler...
Doğduğumuz günden bu yana dünyayı seyrederiz, nimetlerini yer sularını...
Hazırlama tarihi: 29 / 07 / 2017

Ölünü Hatırla...
Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bakışımız yerli yerinde, ama gör&uu...
Hazırlama tarihi: 29 / 07 / 2017

Tevessül ve Vesile...
Tevessül, daha çok tasavvuf çevrelerinde uygulanmakta, ve baz...
Hazırlama tarihi: 29 / 07 / 2017

Nesline Kim Sahip Çıkar...
M überrâ dinimiz İslâm, dünya ve ahirette insanın saadet &...
Hazırlama tarihi: 29 / 07 / 2017

Önceki Konular

Sık Sorulan 10 soru
• Mürşid-i Kamil Bulamayan Biri Ne Yapmalı?
• Mürit Mürşidinden Feyiz Aldığını Nasıl Anlar?
• Bir Mürşidi Ziyaretin Sevabı ve Adabı Nasıl Olur?
•  Bir Mürid Dersini Çekmeyince Mürşidin Durumu Ne Olur?
• Cezbe Nedir ? Cezbe Hali
• Himmet nedir? Himmet nasıl gelir?
• Rabıta nedir? Rabıta nasıl yapılır? Rabıta talimatı? Rabıta Şirkmidir?
• Hizmet nedir? Hizmet nasıl ve nerde yapılır?
• Hatme nedir? Hatme nasıl yapılır? Hatme Talimatı!
• Vird nedir ? Vird Nasıl çekilir ? Vird Talimatı!

Naksibendi.com.tr

Naksibendi.com.tr

Naksibendi.com.tr

Naksibendi.com.tr

Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Naksibendi.com.tr

Site İçi Arama
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Son Videolar

Tasavvuf da Muhabbet
19 İzlenme, 0 Yorum

Virdin Önemi
31 İzlenme, 0 Yorum

Ahir Zaman Fitneleri
21 İzlenme, 0 Yorum

Tövbe ile Yeniden Doğmak
20 İzlenme, 0 Yorum

Teslimiyet Nasıl Olmalı
20 İzlenme, 0 Yorum

© 2013-2021 naksibendi.com.tr Tüm hakları saklıdır. Reklam soru görüş ve önerileri için admin@naksibendi.com.tr

İçerik Rss - İçerikler Rss